Voorzitter

Vereniging Yogadocenten Nederland | standplaats: Nederland | dienstverband: Parttime

Samen met de secretaris vormt de voorzitter het dagelijks bestuur van Vereniging Yogadocenten Nederland. Binnen het bestuur is de voorzitter verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding en daarmee de vereniging. De voorzitter leidt de bestuursvergaderingen en de Algemene Ledenvergadering en is samen met de secretaris verantwoordelijk voor de agenda, delegeert werkzaamheden naar de bestuursleden en neemt samen met de andere bestuursleden beslissingen en toetst deze aan het verenigingsbeleid. De voorzitter heeft affiniteit met yoga en is bekend met het yogalandschap. Hij of zij heeft een visie op de toekomst van de vereniging, heeft bestuurlijke ervaring en is in staat bestuurlijke besluiten om te zetten in adequate acties. De voorzitter vertegenwoordigt Vereniging Yogadocenten Nederland zowel in- als extern.

Taken Voorzitter

 • Aansturen en coördineren van het dagelijks en algemeen bestuur van de Vereniging.
 • Leiding geven aan en verantwoording afleggen over de vereniging aan de Algemene Ledenvergadering van de vereniging.
 • Bevorderen van de samenwerking met externe stakeholder zoals VYSN, VZN, ZZP NL, en EYU.
 • Meebepalen van het verenigingsbeleid en bewaken van de voortgang en kwaliteit van bestuurlijke onderwerpen zoals die zijn vastgelegd in het visiedocument van Verenging Yogadocenten Nederland
 • Vertegenwoordigen van de vereniging zowel intern als extern.
 • Zorgen voor de navolging en de opvolging van de Statuten, het Huishoudelijk Reglement en de besluiten van het verenigingsbestuur.
 • Signaleren van problemen en oplossingen aandragen of deze beleggen bij het juiste bestuurslid.

Competenties

 • Goede communicatieve vaardigheden (goed kunnen spreken én kunnen luisteren).
 • Financieel inzicht en ervaring met besturen.
 • In staat zijn zowel intern als extern de vereniging te vertegenwoordigen en de visie van Vereniging Yogadocenten uit te dragen.
 • Flexibele instelling en stressbestendig.
 • Leiding kunnen geven en kunnen delegeren.
 • Conformeren aan het beleid en de visie van de vereniging.
 • Samen kunnen werken en kunnen verbinden; goede omgang met leden en vrijwilligers.

Tijdsbeslag

 • Het bestuur vergadert minimaal zes keer per jaar.
 • Eenmaal per jaar is er een Algemene Ledenvergadering.
 • Eenmaal per jaar vindt het yogacongres plaats waarbij de voorzitter beide dagen aanwezig is.
 • Geschatte tijd per week is 8 uur.

De voorzitter ontvangt voor zijn/haar werkzaamheden een bestuursvergoeding en kan te maken reis- en onkosten declareren.

Reacties kunnen uiterlijk vóór 1 november gestuurd worden aan secretariaat@yoganederland.nl. De eerste gespreksronde vindt plaats in december, de tweede in januari, aanvaarding is in maart 2022 met een overdrachtsperiode van twee maanden met de huidige voorzitter.