Bestuursvoorzitter FPG

FPG Federatie Particulier Grondbezit | standplaats: Ede | dienstverband: Parttime

De voorzitter is het boegbeeld van onze leden: particuliere grondeigenaren en -beheerders. Onze leden zetten zich in voor de duurzame instandhouding van landgoederen en gronden. De voorzitter komt in die rol op voor en behartigt hun belangen op landelijk niveau bij overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. De voorzitter doet dat op een overtuigende, zichtbare en herkenbare wijze die aansluit bij de kernwaarden van FPG. Hij of zij leidt daarbij de bestuurlijke organen van FPG en is (mede)-verantwoordelijk voor de ontwikkeling en de uitwerking van de visie en strategie van de organisatie.

Wie zijn wij?
De Federatie Particulier Grondbezit (FPG) is dé vereniging van particuliere eigenaren van landbouwgronden, bos- en natuurterreinen en landgoederen in Nederland. Onze leden zijn verantwoordelijk voor zo’n 200.000 hectare grond en leveren daarmee een belangrijke maatschappelijke bijdrage aan voedselvoorziening, cultuurhistorie, natuur- en landschapsbeheer en recreatiemogelijkheden. De FPG bundelt haar krachten en staat voor proactieve belangenbehartiging, een sterk netwerk en het delen van kennis. Dat doen we Europees, landelijk en per provincie. We hebben een jong team van 13 medewerkers, opererend vanuit het hoofdkantoor in Ede.

Wie zoeken wij?
De FPG zoekt een voorzitter met een ondernemende instelling, een gedreven persoon met conceptueel denkvermogen en die makkelijk samenwerking met anderen aangaat. De voorzitter is een klankbord voor bestuur en werkorganisatie, en weet de leden te inspireren met visies en standpunten. Gevraagde eigenschappen voor deze functie zijn:

 • Een sterk politiek-bestuurlijk netwerk en ervaring binnen thema’s die het landelijk gebied raken, en in staat contacten verder uit te bouwen.
 • Communicatieve vaardigheid en daarmee gewend te spreken in het openbaar en het vermogen helder en overtuigend de verschillende media te bedienen.
 • Analytisch sterk en in staat om belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen, relevante beleid- en regelgeving, en de FPG visie te vertalen naar een samenhangende koers met duidelijke strategische en operationele doelen.
 • Een leiderschapsstijl die is gebaseerd op de kracht van samenspel en overtuiging. Het bestuur is een collegiaal bestuur met eigen portefeuilles en bijbehorende verantwoordelijkheden. Een flinke dosis gezond boerenverstand, relativeringsvermogen en humor komt daarbij van pas.
 • Een effectief onderhandelaar, met aandacht voor resultaat én het bewaren van goede verhoudingen.
 • Affiniteit en aansluiting heeft met de wereld van het particulier eigendom en – beheer van landbouwgrond, landgoederen, natuur en erfgoed.

Wat zijn de taken?
Samen met het bestuur is de voorzitter verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitwerking van de visie, strategie en resultaten van de FPG. Belangrijkste taken zijn:

 • Leiding geven aan de bestuurlijke organen van FPG, te weten het dagelijks- en algemeen bestuur, de federatieraad en de algemene vergadering.
 • Zorgen voor interne en externe verbinding met en tussen leden, bestuurders, medewerkers, maatschappelijke organisaties, overheden en ondernemers binnen de FPG netwerkorganisatie. In nauwe samenwerking met de directeur wordt dit vormgegeven.

De voorzitter geeft op een flexibele wijze uitvoering aan zijn taken. Ook vervult de voorzitter geen nevenactiviteiten die niet te combineren zijn met de doelstellingen van FPG, is bereid hier openheid over te verschaffen, en desgevraagd hiermee te stoppen. Het tijdsbeslag kan in nader overleg worden vastgesteld. De vergoeding is marktconform.

Procedure

 • Een selectiecommissie, bestaand uit landelijke en provinciale bestuurders, leidt de sollicitatieprocedure.
 • Sollicitatiegesprekken worden in de eerste week van juli ingepland. De laatste mogelijkheid om te reageren is 17 juni 2022.
  Motivatiebrief en CV kan worden gestuurd aan de directeur van FPG, Gerbrand van ’t Klooster: g.vantklooster@grondbezit.nl
 • Voor vragen over de procedure en inhoudelijke vragen kan tevens contact worden opgenomen met de heer Gerbrand van ’t Klooster, via +31 (0) 6 1042 3951.